KÖYÜMÜZ VE KÖYLÜMÜZ İÇİN DERNEKLERİN ÖNEMİNİ BİLİYOR MUYUZ?

02.11.2012 21:32

 Ulumelan, Melan ve Yeni adıyla Belenli Köyünün Ankara-İstanbul'da ve diğer illerde yaşayan köylülerimize sesleniyorum, Köyümüz adına Ankara-İstanbul'da kurulan derneklerimize katkı sağlama konusunda bir yarış içinde olacağımız yerde, neden dermek yönetimine yardımcı olmuyoruz? Köyümüz ve köylümüze hizmet için kurulmuş, Ankara-İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren derneklerimize her türlü maddi ve manevi katkıyı sağlamak köyünü seven bütün Melanlıların en büyük görevi olmalıdır. Bu dernekler köylülerimize yani bizlere hizmet için kurulmuş sosyal kuruluşlar olduğuna göre, dernekleri ayakta tutmak, her türlü maddi ve manevi desteği vermek biz melanlılara düşen bir görevdir. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim soruyorum bütün köylülerimize ben dahil kaçımız dernek yönetiminin aramasına veya kapımıza gelmeden dernek üye aidatlarını bankaya veya dernek yönetimine ulaştırıyoruz. Köylülerimizden kaçımız evlenen çocuklarını derneğe üye olmaları konusunda uyarıyoruz veya derneğe üye olma bilincini çocuklarına aşılıyoruz. Diğer taraftan köyümüz adına kurulmuş WEB Sitelerine kayıt olma konusunda ne kadar duyarlıyız. Köyümüz adına kurulmuş bu sitelere kaydımızı yapıp üye olduktan sonra, kaçımız köyümüzün sorunlarını ve gerçeklerini dile getiren mesajlar yazma konusunda duyarlıyız. Öz de değil,lafta Melanlı olma konusunda bir yarış içindeyiz, fakat gerçek Melanlı olma konusunda hepimiz sınıfta kalırız. Hiç kimse bu yazdıklarıma alınmasın bu yazdıklarım bir Melan gerçeğidir. Laf ebeliğine gelince hepimiz mangalda kül bırakmayız fakat iş icraata geldiğinde hiç kimseyi bulamayız. Bir Malanlı olarak hepimiz kendimize öz eleştiri yapmalıyız. Yani önce kendimize iğneyi batırmalı daha sonra diğer köylülerimizi eleştirme hakkını kendimizde bulabiliriz. Hepimiz bu köyün insanıyız fakat her ne hikmetse hiç bir zaman kendimize gelip, ben nasıl bir insanım diye sormayız, hiçbir zaman önce kendimize çeki düzen verme konusunda başarılı olamadık. Her zaman kendimizi sütten çıkmış ak kaşık olarak gördük, her zaman suçu başkalarında köylülerimizden başka insanlarda aradık, birbirimizi kötülemekten daima köylülerimizi eleştirmek yerine önce kendimizi düzeltme ve diğer köylülerimize örnek olma konusunda bir adım dahi yol alamadık. Ulumelanlı, Melanlı veya Belenli Köyü insanları olarak, köyümüzün insanlarını kötülemek eleştirmek, dedikodusunu yapmak, çekememezlik illetinden bir türlü kurtulamadık. Melanlı olarak hepimiz kendimize çeki düzen vermeliyiz, köyümüz ve köyümüzün değerlerine insanlarına sahip çıkarak yeni yetişen genç nesle örnek olmalıyız. Yeni yetişen genç nesle bu konuda ne kadar iyi örnek olursak, yani birbirimizi kötülemez örnek insan olursak, bizlerden sonra gelecek genç nesil köyümüze sahip çıkacak ve köyümüz adına daha güzel işler yapacak inancındayım.

 


ULUMELAN-BELENLİ KÖYÜ WEB SİTESİ