TARİHTEN GÜNÜMÜZE ULUMELAN KÖYÜ

18.06.2016 23:25

Belenli-Ulumelan Köyü tarihi konumu itibarıyla asırlar boyu, toprakları üzerinde bir çok uygarlıkların geçtiği, konumu itibariyle medeniyetlere köprü olmuş bir köydür. Köyümüz insanı kuşaktan, kuşağa gelenek ve göreneklerini yeni nesillere aktarma konusunda elinden geleni yapmasına rağmen, büyük şehirlere göç nedeniyle köyümüzde genç nüfus yoktur. Bunun sonucu olarak, büyük şehirlere göç nedeniyle yıllar geçtikçe, genç nesil büyük şehirlere adapte olmuş, köyünden uzaklaşmış köyüne ancak bayramlarda gitmeye başlamıştır. Ankara-İstanlbul ve diğer illerde yaşayan köylülerimizin çocukları, yani genç nesil birbirlerini ancak bayramlarda veya gelirlerse düğünlerde görebilmektedir. Köyümüz açısından bu çok acı bir durumdur. Köyümüzün geneli birbiri ile akrabadır. Bu genç neslin birbirlerini yani, köyünün diğer gençlerini tanımadan bilmeden yetişmesi atalarımızın kemiklerini sızlatmaktadır.


ULUMELAN-BELENLİ KÖYÜ WEB SİTESİ