Blog

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ULUMELAN BELENLİ KÖYÜ GERÇEĞİNİ KABUL ETMEYEN VAR MI?

02.07.2016 01:34

Ulumelan'lı, Melan'lı veya Belenli Köyüsü olmaktan hoşnut olmayan, gurur duymayanımız yoktur. Ankara-İstanbul ve diğer illerde yaşayan köylülerimizin hiç birisinin Ulumelanlı olmaktan memnun olmadıklarını ve gurur duymadıklarını sanmıyorum. Hepimiz en büyüğümüzden en küçüğümüze kadar, Ulumelanlı olmaktan gurur duyarız. Ankara-İstanbul ve diğer illerde yaşayan köylülerimiz yaşadıkları yerlerde komşularına, arkadaşlarına, dostlarına köyünün güzelliklerini anlata anlata bitiremezler. Ankara'da İstanbul'da ve diğer illerdeki köylülerimiz, dostlarını, arkadaşlarını ve komşularını yanlarına alarak köyünün güzelliklerini görmeleri için köylerini gezdirmeye getirirler. Bu köyümüzün tanıtımı açısından çok güzel ve olumlu bir davranıştır. 
Ankarar-İstanbul ve diğer illerde yaşayan köylülerimizden, köyümüzün güzellikleri dışında, arkadaşlarına, dostlarına ve komşularına, köyünün insanlarından söz ederken, köyümüzün insanlarını kötülemekten ve yerden yere vurmaktan hiç itina etmezler, bunu Ulumelan, belenli köylüleri olarak hepimiz yıllardır yapıyoruz. Köylülerimizi köyümüz insanını kötülerken kendimizi köyümüzden ve köylümüzden soyutlayarak sanki o köyün insanı değilmiş gibi davranıyoruz. Köyümüz çok güzel fakat köyümün insanları beş para etmez, demekte hiç sakınca görmüyoruz. Yıllardır Kendimizii köylülerinden, köylülerinden farkı biri olarak görerek hiç bir zaman kendimizde kusur bulmuyoruz. Bu Ulumelan gerçeğini ne zaman kabul eder görmemezlikten gelmezsek işte o zaman bu hastalıktan kurtulmayı başaracağız. Asıl olanın kendimizi sütten çıkmış ak kaşık misali görme yerine, kendimizde hiç bir kusur yokmuş gibi davranarak hiç bir yere varamayacağımızı unutmamalıyız. Köyümüz insanlarını kötülemek yerine önce kusuru kendimizde arayarak, kendimizi düzeltmek olduğunun ne zaman farkına varacağız. Bu Ulumelan gerçeğini kabul edip, Ulumelanlılar olarak birbirimizi kötülemek ve birbirimizin arkasından konuşma cehalet hastalığından ne zaman kurtulacağız merak ediyorum. Ulumelan köylüleri olarak,köyümüze ve köylümüze ne zaman sahip çıkacağız. Ulumelan köylüleri olarak her zaman köyümüz ınsanlarını başka insanların yanında suçlamak yerine, köyümüz insanlarının ne kadar iyi olduğunu anlatacağız bilmek istiyorum. Köyümüz insanlarında suçlamak yerine, önce kendimiz dürüst bir insan olarak köyümüz insanlarına ne zaman örnek olacağız. Ulumelan'lılar olarak ne zaman önce kusuru kendimizde arayacağız, ne zaman kusurlarımızı göreceğiz, bunu ne zaman başarabilirsek gerçek manada köyümüze yakışan bir insan ve gerçek Ulumelan'lı oluruz.

 

ULUMELANLI OLMAK GERÇEKTEN BİR AYRICALIKTIR

19.06.2016 04:17

Ulumelan köyü gerçeğini isteyen kabul ve reddeder bu acı gerçek köyümüz insanının yıllardır bir türlü kurtulamadığı, bir cehalet ve kendini bilmezlik hastalığıdır. Köyümüz insanı her zaman birilerini suçlayarak, kötüleyerek zaman harcar, her zaman kusuru köyünün başka insanlarında arar, kendini adeta sütten çıkmış ak kaşık görür. Her zaman köyünün insanları kötüdür kendisinde hiç bir zaman kusur bulamaz. Bu şekilde köyümüzün insanı her zaman köyündeki başka insanları suçlar, ahmet çok kötü, mehmet çok kötü onun için köyündeki herkes kötüdür. Yalnızca doğru dürüst insanın kendisi olduğunu sanır, bu yüzden kendisinin kusursuz olduğuna inanır ve kendisinde  hiç bir kusur ara gereği duymaz.  Devamlı köyünün insanlarını başkalarının  yanında kötülemekten çekinmez. Bu hastalıktan yıllardır köylülerimizi bir türlü kurtaramadık, bu cehalet, suçu her zaman başkalarında arama hastalığı Ulumelan gerçeğidir. Bu gerçeği görmemezlikten gelmek, bu gerçeğini inkar etmekle kurtulamayız. Bu hastalıktan kurtulmanın yegane yolu, köy halkının ve Ankara İstanbul ve diğer illerde yaşayan Ulumelanlılar olarak, bu gerçeği görmemezlikten gelmek yerinekabul etmeliyiz. Her zaman önce köylülerimizi   suçlamak yerine, ilk önce kendi kusurlarımızı ne olduğunu görmeye çalışmalıyız. Ulumelanlı olarak herkes önce kendini düzeltecek, hiç bir zaman başka köylülerini suçlamayacak, ilk önce kendine öz eleştiri yapacak, köylülerini suçlamak yerine,  önce kendisi doğru, dürüst insan olacak, köylülerine örnek davranışlar içinde olmaya özen göstererek, çevresinde hiç bir köylüsüne zarar vermeyecek, dedikodu yapmayacak, köylülerinin yüzüne gülüp, hiç kimsenin arkasından konuşmayacak, Ulumelan köylüleri olarak  bunları ne zaman başarırsak bir Ulumelanlı olarak köyümüzün birlik beraberliğine en büyük katkıyı vermiş oluruz. Gerçek Ulumelan köyüne yaraşan, dürüst  gerçek Ulumelanlı insanlar oluruz.

ULUMELANLI OLMAK GERÇEKTEN BİR AYRICALIK MIDIR?

19.06.2016 04:12

Ulumalanlı olmak bir ayrıcalıktır. Köyümüzün adına yakışır şekilde davranmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde olmaya gayret göstererek, köyümüz için yapılacak işlerde elimizden geldiği kadar maddi ve manevi yönden destek olmalıyız. Bunun dışında Ankara-İstanbul'da faaliyet gösteren derneklerimize destek olmaya, üye aidatlarını dernek yönetiminin söylemesine fırsat vermeden, dernek yönetimi kapımıza gelmeden derneğe aidat borcumuz varsa, aidatlarımızı zamanında yatırmaya azami gayret göstereceğiz. Ankara-İstanbul'daki köyümüze hizmet için kurulmuş derneklerimize üye olmamış, evlenen, yeni evlenen çocuklarımız, akraba, arkadaşımız yani çevremizde kim varsa derneğe üye olmaları konusunda uyarmalıyız. Köyümüz derneğine üye olma konusunda azami gayret göstereceğiz, köy derneğine üye olma bilincini en başta ailemizden başlayarak çocuklarımıza bu bilinci aşılamalıyız. Köy derneklerinin ayakta kalması ve köyümüzün birlik ve beraberliği açısından Ankara-İstanbul'da faaliyetlerini yürütün derneklere üye olmak ve aidatların zamanında yatırılması konusunda dernek yönetimlerine yardımcı olmak, Ulumelanlı olarak hepimizin en başta gelen görevi olmalıdır.

ANKARA İSTANBUL'DA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN ULUMELAN KÖYÜ DERNEKLERİNE YER ALINMASININ ÖNEMİ

19.06.2016 04:06

Ankara-İstanbul Melanlıların çoğunluğunun yaşadığı büyük şehirler, bu şehirlerde yaşayan Melanlıların çoğunluğu eş, dost ve akraba ziyareti dışında, birbirlerini düğün ve bayramlar da ancak görebiliyorlar, bu ne kadar acı bir durumdur. Ankara-İstanbul'da yaşayan genç nesilin yüzde kaçı birbirlerini tanıyorlar? birbirinden kopuk yetişen ve birbirlerini tanımayan bu Melanlı genç nesle yepılabilecek en büyük haksızlıktır. Bu haksızlık yıllardır yapılıyor ve halen inatla yapılmaya devam ediyor. Ankara-İstanbul'da yaşayan bizlerin, bu sorunu ortadan kaldırmamızın en iyi yolunun, başka köylerin yaptığı gibi, köy derneğinin önceliğinde. Ankara-İstanbul'da Melanlıları buluşturacak ve gençleri bir araya getirip, tenışıp kaynaştıracak, dernek lokali veya dernek merkezleri açmak. Bu güne kadar yapılması gecikmiş, dernek lokali veya dernek merkezinin , bundan sonra zaman geçirilmeden açılması, yapılması gereken birinci önceliği olan en önemli konudur.

KÖYÜMÜZ VE KÖYLÜMÜZ İÇİN DERNEKLERİN ÖNEMİNİ BİLİYOR MUYUZ?

02.11.2012 21:32

 Ulumelan, Melan ve Yeni adıyla Belenli Köyünün Ankara-İstanbul'da ve diğer illerde yaşayan köylülerimize sesleniyorum, Köyümüz adına Ankara-İstanbul'da kurulan derneklerimize katkı sağlama konusunda bir yarış içinde olacağımız yerde, neden dermek yönetimine yardımcı olmuyoruz? Köyümüz ve köylümüze hizmet için kurulmuş, Ankara-İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren derneklerimize her türlü maddi ve manevi katkıyı sağlamak köyünü seven bütün Melanlıların en büyük görevi olmalıdır. Bu dernekler köylülerimize yani bizlere hizmet için kurulmuş sosyal kuruluşlar olduğuna göre, dernekleri ayakta tutmak, her türlü maddi ve manevi desteği vermek biz melanlılara düşen bir görevdir. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim soruyorum bütün köylülerimize ben dahil kaçımız dernek yönetiminin aramasına veya kapımıza gelmeden dernek üye aidatlarını bankaya veya dernek yönetimine ulaştırıyoruz. Köylülerimizden kaçımız evlenen çocuklarını derneğe üye olmaları konusunda uyarıyoruz veya derneğe üye olma bilincini çocuklarına aşılıyoruz. Diğer taraftan köyümüz adına kurulmuş WEB Sitelerine kayıt olma konusunda ne kadar duyarlıyız. Köyümüz adına kurulmuş bu sitelere kaydımızı yapıp üye olduktan sonra, kaçımız köyümüzün sorunlarını ve gerçeklerini dile getiren mesajlar yazma konusunda duyarlıyız. Öz de değil,lafta Melanlı olma konusunda bir yarış içindeyiz, fakat gerçek Melanlı olma konusunda hepimiz sınıfta kalırız. Hiç kimse bu yazdıklarıma alınmasın bu yazdıklarım bir Melan gerçeğidir. Laf ebeliğine gelince hepimiz mangalda kül bırakmayız fakat iş icraata geldiğinde hiç kimseyi bulamayız. Bir Malanlı olarak hepimiz kendimize öz eleştiri yapmalıyız. Yani önce kendimize iğneyi batırmalı daha sonra diğer köylülerimizi eleştirme hakkını kendimizde bulabiliriz. Hepimiz bu köyün insanıyız fakat her ne hikmetse hiç bir zaman kendimize gelip, ben nasıl bir insanım diye sormayız, hiçbir zaman önce kendimize çeki düzen verme konusunda başarılı olamadık. Her zaman kendimizi sütten çıkmış ak kaşık olarak gördük, her zaman suçu başkalarında köylülerimizden başka insanlarda aradık, birbirimizi kötülemekten daima köylülerimizi eleştirmek yerine önce kendimizi düzeltme ve diğer köylülerimize örnek olma konusunda bir adım dahi yol alamadık. Ulumelanlı, Melanlı veya Belenli Köyü insanları olarak, köyümüzün insanlarını kötülemek eleştirmek, dedikodusunu yapmak, çekememezlik illetinden bir türlü kurtulamadık. Melanlı olarak hepimiz kendimize çeki düzen vermeliyiz, köyümüz ve köyümüzün değerlerine insanlarına sahip çıkarak yeni yetişen genç nesle örnek olmalıyız. Yeni yetişen genç nesle bu konuda ne kadar iyi örnek olursak, yani birbirimizi kötülemez örnek insan olursak, bizlerden sonra gelecek genç nesil köyümüze sahip çıkacak ve köyümüz adına daha güzel işler yapacak inancındayım.

 

ULUMELAN'LI OLMANIN ÖNEMİNİ NEDİR?

29.10.2012 15:54
Ulumelan'lı olmanın önemini biliyor muyuz? diye kendi kendime soruyorum fakat ne yazık ki Ulumelan'lı olmanın önemini ve değerini bu zamana kadar hiç bir zaman bilemedik, bu yüzden köyümüz için gerekli olan birlik ve beraberlik içinde köyümüz için çok önem taşıyan projeleri gerçekleştirmek için bütün köylülerimiz el ele vereceği yerde, bu yapılacak çalışmaların yapılmaması, projelerin gerçekleşmemesi için bazı köylülerimiz bu işlere destek olacağı yerde köstek olmuşlardır.. Köyümüz adına birlik ve beraberlik içinde, köyümüz için yapılması gereken işlerde her zaman el ele vererek zorlukların üstesinden gelebiliriz. Fakat ne yazık ki Ulumelan'lı olmanın bilincinde olmayan bazı köylülerimiz köyümüz için yapılan faaliyetlerde her zaman yapılan işlere destek olacağı yerde, bu işlerin yapılmaması, gerçekleştirilmemesi için ellerinden gelen güçlükleri çıkarmaktadırlar. Ulumelan'lı olmak özveri ister ne yazık ki bazı köylülerimiz bu özveriden, ve köyü için yapılan işlerden bir türlü hoşnut olmamışlardır. Yıllar yılı köyümüz için yapılan çok güzel işlerde Ulumelan'lı olma bilincinde olmayan bu köylülerimiz, köyü için yapılan faaliyetleri yapan kişileri çekemediğinden, ya da köyü için yapılan işleri yapan arkadaşlara destek olacağı yerde kara çalmaktan dahi çekinmemişlerdir. Ulumelan'lı olmak insan olmaktır. Ulumelan'lı olmak köyüne köyünün insanlarına değer vermektir. Ulumelan'lı olmak köyü için, kim faydalı işler yaparsa, bu yapılan işlere el birliği gönül birliği içinde destek olmaktır. Ulumelan'lı olmak bilincinde olmak, köyüne ve köyünün insanına değer vermek demektir. Ulumelan'lı olmak, köyünün değerlerine sahip çıkmak, köyü için yapılan ve yapılacak her türlü faaliyete destek olmak demektir. Ulumelan'lı olmak köyünün insanının arkasından konuşmamak, yani dedikodusunu yapmamak ve köyünün insanını başka insanların yanında kötülememek demektir. Ulumelan'lı olmak demek, köyü için Ankara - İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Ulumelan'lı köyü derneklerine maddi ve manevi destek olmak demektir. Ulumelan'lı olmak, köyümüzün birlik ve beraberliği için çok önemli bir yeri olan derneklerimize üye aidatlarımızı zamanında ulaştırmak ve dernek yönetiminin aramasına veya kapımıza gelmesine fırsat vermeden bu görevimizi yerine getirmek demektir. Ulumelan'lı olmak, köyü için hangi köylümüz olursa olsun yararlı bir iş yapacaksa, elimizden gelen maddi ve manevi desteği yapmak demektir. Ulumelan'lı olmak demek köyü için bu zamana kadar yapılmamış ve yapılması gereken işlere ve projelere destek olmak demektir. Ulumelan'lı olmak demek yeni yetişen genç nesle Ulumelan'lı olma bilincini aşılamak demektir.

 

İlk Blog

29.10.2012 14:02

Yeni blog'umuz bugün oluşturuldu. Buraya odaklanın ve sizi bilgilendirmek için çalışalım. RSS feed sayesinde, bu blogda yeni mesajları okuyabilirsiniz.


ULUMELAN-BELENLİ KÖYÜ WEB SİTESİ