ULUMELANLI OLMAK GERÇEKTEN BİR AYRICALIKTIR

19.06.2016 04:17

Ulumelan köyü gerçeğini isteyen kabul ve reddeder bu acı gerçek köyümüz insanının yıllardır bir türlü kurtulamadığı, bir cehalet ve kendini bilmezlik hastalığıdır. Köyümüz insanı her zaman birilerini suçlayarak, kötüleyerek zaman harcar, her zaman kusuru köyünün başka insanlarında arar, kendini adeta sütten çıkmış ak kaşık görür. Her zaman köyünün insanları kötüdür kendisinde hiç bir zaman kusur bulamaz. Bu şekilde köyümüzün insanı her zaman köyündeki başka insanları suçlar, ahmet çok kötü, mehmet çok kötü onun için köyündeki herkes kötüdür. Yalnızca doğru dürüst insanın kendisi olduğunu sanır, bu yüzden kendisinin kusursuz olduğuna inanır ve kendisinde  hiç bir kusur ara gereği duymaz.  Devamlı köyünün insanlarını başkalarının  yanında kötülemekten çekinmez. Bu hastalıktan yıllardır köylülerimizi bir türlü kurtaramadık, bu cehalet, suçu her zaman başkalarında arama hastalığı Ulumelan gerçeğidir. Bu gerçeği görmemezlikten gelmek, bu gerçeğini inkar etmekle kurtulamayız. Bu hastalıktan kurtulmanın yegane yolu, köy halkının ve Ankara İstanbul ve diğer illerde yaşayan Ulumelanlılar olarak, bu gerçeği görmemezlikten gelmek yerinekabul etmeliyiz. Her zaman önce köylülerimizi   suçlamak yerine, ilk önce kendi kusurlarımızı ne olduğunu görmeye çalışmalıyız. Ulumelanlı olarak herkes önce kendini düzeltecek, hiç bir zaman başka köylülerini suçlamayacak, ilk önce kendine öz eleştiri yapacak, köylülerini suçlamak yerine,  önce kendisi doğru, dürüst insan olacak, köylülerine örnek davranışlar içinde olmaya özen göstererek, çevresinde hiç bir köylüsüne zarar vermeyecek, dedikodu yapmayacak, köylülerinin yüzüne gülüp, hiç kimsenin arkasından konuşmayacak, Ulumelan köylüleri olarak  bunları ne zaman başarırsak bir Ulumelanlı olarak köyümüzün birlik beraberliğine en büyük katkıyı vermiş oluruz. Gerçek Ulumelan köyüne yaraşan, dürüst  gerçek Ulumelanlı insanlar oluruz.


ULUMELAN-BELENLİ KÖYÜ WEB SİTESİ