Haberler

ULUMELAN BELENLİ KÖYÜ GERÇEĞİNİ İSTEYEN KABUL EDER İSTEYEN KABUL ETMEZ

02.07.2016 01:41

Ulumelan'lı, Melan'lı veya Belenli Köyüsü olmaktan hoşnut olmayan, gurur duymayanımız yoktur. Ankara-İstanbul ve diğer illerde yaşayan köylülerimizin hiç birisinin Ulumelanlı olmaktan memnun olmadıklarını ve gurur duymadıklarını sanmıyorum. Hepimiz en büyüğümüzden en küçüğümüze kadar, Ulumelanlı olmaktan gurur duyarız. Ankara-İstanbul ve diğer illerde yaşayan köylülerimiz yaşadıkları yerlerde komşularına, arkadaşlarına, dostlarına köyünün güzelliklerini anlata anlata bitiremezler. Ankara'da İstanbul'da ve diğer illerdeki köylülerimiz, dostlarını, arkadaşlarını ve komşularını yanlarına alarak köyünün güzelliklerini görmeleri için köylerini gezdirmeye getirirler. Bu köyümüzün tanıtımı açısından çok güzel ve olumlu bir davranıştır. 
Ankarar-İstanbul ve diğer illerde yaşayan köylülerimizden, köyümüzün güzellikleri dışında, arkadaşlarına, dostlarına ve komşularına, köyünün insanlarından söz ederken, köyümüzün insanlarını kötülemekten ve yerden yere vurmaktan hiç itina etmezler, bunu Ulumelan, belenli köylüleri olarak hepimiz yıllardır yapıyoruz. Köylülerimizi köyümüz insanını kötülerken kendimizi köyümüzden ve köylümüzden soyutlayarak sanki o köyün insanı değilmiş gibi davranıyoruz. Köyümüz çok güzel fakat köyümün insanları beş para etmez, demekte hiç sakınca görmüyoruz. Yıllardır Kendimizii köylülerinden, köylülerinden farkı biri olarak görerek hiç bir zaman kendimizde kusur bulmuyoruz. Bu Ulumelan gerçeğini ne zaman kabul eder görmemezlikten gelmezsek işte o zaman bu hastalıktan kurtulmayı başaracağız. Asıl olanın kendimizi sütten çıkmış ak kaşık misali görme yerine, kendimizde hiç bir kusur yokmuş gibi davranarak hiç bir yere varamayacağımızı unutmamalıyız. Köyümüz insanlarını kötülemek yerine önce kusuru kendimizde arayarak, kendimizi düzeltmek olduğunun ne zaman farkına varacağız. Bu Ulumelan gerçeğini kabul edip, Ulumelanlılar olarak birbirimizi kötülemek ve birbirimizin arkasından konuşma cehalet hastalığından ne zaman kurtulacağız merak ediyorum. Ulumelan köylüleri olarak,köyümüze ve köylümüze ne zaman sahip çıkacağız. Ulumelan köylüleri olarak her zaman köyümüz ınsanlarını başka insanların yanında suçlamak yerine, köyümüz insanlarının ne kadar iyi olduğunu anlatacağız bilmek istiyorum. Köyümüz insanlarında suçlamak yerine, önce kendimiz dürüst bir insan olarak köyümüz insanlarına ne zaman örnek olacağız. Ulumelan'lılar olarak ne zaman önce kusuru kendimizde arayacağız, ne zaman kusurlarımızı göreceğiz, bunu ne zaman başarabilirsek gerçek manada köyümüze yakışan bir insan ve gerçek Ulumelan'lı oluruz.

KÖYÜMÜZÜN BİRLİK VE BERABERLİĞİ AÇISINDAN DERNEKLERİN ÖNEMİNİ NE KADAR BİLİYORUZ?

19.06.2016 13:21

Köyümüz adına Ankara-İstanbul'da faaliyetlerine sürdüren derneklerimize yetirince katkıda bulunabiliyormuyuz? Köyümüz yararına, köylülerimize ve köyümüze hizmet için kurulmuş bu derneklerimize, köylülerimizden kaçımız üye aidatlarımızı bankaya veya dernek yönetimine ulaştırmak için çaba harcıyoruz. Dernek yönetiminin aramasına fırsat vermeden kimler üye aidatlarını bankaya veya dernek yönetimine ulaştırıyor veya dernek yönetiminin aramasına veya kapısına gelmesini bekliyor. Ulumelanlı olarak,dernek üye aidatlarının toplanması konusunda, dernek yönetimine yardımcı olma konusunda bu zamana kadar, duyarlı olamadık, her zaman dernek yönetiminin aramasını veya kapımıza gelmesini bekledik.Bu olumsuz durumdan kurturmak için, köylülerimizin dernek yönetimine aidatların ulaştırılması konusunda elimizden gelen gayreti göstermeleri gerekmektedir.Köyümüz ve bizlere hizmet için kurduğumuz, dernek yönetimine aidatların toplanması konusunda yardımcı olma alışkanlığı ve bilincinde olmalıyız. Toplanan paraların bizlere köyümüze hizmet için toplandığını unutmadan, dernek yönetimine üye aidatlarının ulaştırılması konusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Hiçbir zaman bananeci, nencil yaklaşımlar içinde olmamalıyız. Ahmet'in, Mehmet'in üye aidatlarını ödemesini beklemeden önce kendimiz birey olarak, aidat ödeme görevimizi yerine getirmeliyiz. Ulumelanlı olarak, köyümüzü seviyor, köyümüze gerçekten değer veriyorsak ve lafta değil özde, gerçekten köyümüz de birlik ve beraberlik içinde olmasını istiyorsak, Ankara-İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren derneklerimize gereken önemi ve desteği sağlamak için elimizden gelen her türlü maddi ve manevi gayreti göstereceğiz. Ulumelanlı olarak, hiçbir zaman şunu unutmayalım, derneklerimiz varsa bizler için, köyümüze hizmet için vardır. Ankara-İstanbul'daki derneklerimizin köyümüz adına daha güzel işler yapabilmesi için, bizim vereceğimiz üye aidatlarına ihtiyacı vardır. Derneklerimizin varlığını sürdürebilmesi Ulumelanlı olarak, hepimizin elimizden gelen her türlü maddi ve manevi katkıyı sağladığımız sürece olacaktır. Derneklere verilen aidatlar, her türlü maddi ve manevi katkılar köyümüze ve köylülerimize hizmet için kullanılacağını unutmadan, dernek yönetimlerine yardımcı olmak,Ulumelanlı olarak hepimizin görevidir.


 

KÖYÜMÜZÜN BİRLİK VE BERABERLİĞİ AÇISINDAN ANKARA VE İSTANBUL'DA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN DERNEKLERİMİZİN ÖNEMİ

19.06.2016 03:53

Köyümüzün birlik ve beraberliği açısından Ankara-İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren derneklerimizin önemi büyüktür. Bu nedenle derneklerimize üye olma konusunda çevremizdeki köylülerimizi uyarmalıyız. Derneklere üye olma bilincini en başta bizler çocuklarımıza aşılamalıyız. Yeni evlenen genç kardeşlerimizi zaman geçirmeden derneklere üye olmaları konusunda anne,babaları yani büyükleri tarafından uyarılmalıdır. Ankara-İstanbul'da ve diğer illerde yaşayan köylülerimizin derneklere maddi ve manevi olarak destek olma konusunda bir yarış içinde olmalarının önemi büyüktür. Köylülerimizin çoğunluğu Ankara-İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşamakta ve geçim telaşesinden birbirlerini görememektedir. Köylülerimiz ancak birbirlerini düğün,bayramlarda tesadüfen bir işleri yoksa, gelirlerse ancak görebilmektedirler. Köylülerimiz arasında her geçen gün akrabalık ilişkileri zayıflamaktatadır. Akrabalar birbirlerini unutmuş, birbirlerine mal davası yüzünden düşman, barışık olanlar da ancak bir işleri olduğunda birlirlerine gitmektedirler. Bu nedenle gün geçtikçe önemi artan bir konu da Ankara - İstanbul'da yaşayan köylülerimizi bir araya getirecek, yeni yetişen geç nesli bir araya getirip, tanışıp kaynaştıracak, derneklerimizin öncülüğünde kafeterya, lokal gibi köylülerimizi bir araya geleceği yerlerin açılması, maddi yönden derneklerimize bir gelir kazandıracak, diğer taraftan köylülerimizin birlik ve beraberliğine çok büyük bir katkı sağlayacağı için yapılması gereken işlerin başında gelmektedir. Hafta sonlarında ve günlerin uzun olduğu yaz günlerinde köylülerimizi bir araya gelebileceği bu yerlerin derneklerimiz öncülüğünde açılması köylülerimizin bunun öneminin bilincinde olarak, maddi ve manevi desteklerini esirgemeden ellerinden gelen fedakarlığı göstermeleri sayesinde başarılacak, yapılması gereken en önemli faaliyetlerin başında gelmektedir. Bu vesile ile bu konunun önemini bir kez daha hatırlatarak, bu çalışmaya destek verecek köylülerimizi şimdiden canı gönülden kutlarım.


/

KÖYÜMÜZE YAKIŞAN İSİM NE OLMALIDIR

18.06.2016 23:33

Ulumelan veya Melanlı olmanın önemi nedir diye kendi kendime soruyorum. Köyümüz insanları arasında bazılarının dilinde bu iki kelime dolaşıyor. Köyümüzden bazı arkadaşlar bu siteden ve diğer sitelerden köyümüz için bir çok yazılar yazmış, bu yazılanlar köyümüzün gerçekleri bu yazıları yazan arkadaşların ellerine sağlık çok güzel konulara değinmiş, yazılanların hepsi köyümüz gerçeklerini yansıtıyor. Bu yazılan yazıları okudukça köyümüz insanını gözümde canlandırdım. Ulumelanlı olmak gerçekten bir ayrıcalıktır. Fakat bu ayrıcalığın farkında olmayan ve ayrıcalığın değerini bilip ona göre davranmayan köyümüzde bir çok eşimiz ve dostumuz var, Ulumelanlı olmak demek önce insan olmak demektir. Melanlı olmak demek insanlara değer vermek demektir. Ulumelanlı olmak demek, insanların haklarına saygılı olmak demektir. Melanlı olmak, kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkalarına yapmamak demektir. Ulumelanlı olmak, insanların arkasından konuşmamak, insanların dedikodusunu yapmamak demektir. Ulumelanlı olmak demek insanları sevip saymak demektir. Daha çok şey sayabiliriz Ulumelanlı veya Melanlı olmak hakkında soruyorum köylülerimize acaba kaçımız Ulumelanlı veya Melanlıyız, hangi köylümüz Melanlı veya Ulumelanlı olmayı kimler hak ediyor buna siz karar verin 

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ULUMELAN KÖYÜ

18.06.2016 23:25

Belenli-Ulumelan Köyü tarihi konumu itibarıyla asırlar boyu, toprakları üzerinde bir çok uygarlıkların geçtiği, konumu itibariyle medeniyetlere köprü olmuş bir köydür. Köyümüz insanı kuşaktan, kuşağa gelenek ve göreneklerini yeni nesillere aktarma konusunda elinden geleni yapmasına rağmen, büyük şehirlere göç nedeniyle köyümüzde genç nüfus yoktur. Bunun sonucu olarak, büyük şehirlere göç nedeniyle yıllar geçtikçe, genç nesil büyük şehirlere adapte olmuş, köyünden uzaklaşmış köyüne ancak bayramlarda gitmeye başlamıştır. Ankara-İstanlbul ve diğer illerde yaşayan köylülerimizin çocukları, yani genç nesil birbirlerini ancak bayramlarda veya gelirlerse düğünlerde görebilmektedir. Köyümüz açısından bu çok acı bir durumdur. Köyümüzün geneli birbiri ile akrabadır. Bu genç neslin birbirlerini yani, köyünün diğer gençlerini tanımadan bilmeden yetişmesi atalarımızın kemiklerini sızlatmaktadır.

Ziyaretçi haberleri

29.10.2012 14:03

Ziyaretçilerinizin webstenizdeki yeni haberleriniz ve olaylarınız hakkında mümkün olabildiğince fazla bilgilenmesini sağlayın. Websitenizi güncel tutun ki ziyaretçileriniz sayfanızı düzenli olarak ziyaret etsinler. RSS bildirimleri kullanarak okuyucularınızın doğrudan yeni makaleleri almasını sağlayabilirsiniz.

Websitesi açıldı

29.10.2012 14:02

Yeni websitemiz bugün açıldı.

Ziyaretçilerinize neden yeni bir sunumla karşılarına çıktığınızı ve nasıl fayda sağlayacağınızı bildirin. Amaçlarınızı ve projenizin avantajlarından bahsedin. Ziyaretçilerinize sizin sayfalarınıza geri dönmeleri için kısaca nedenler sunun.

Öğeler: 1 - 7 / 7

Ulumelan - Belenli Köyü Websitemize hoşgeldiniz

Bu kurulan yeni web sitesi köyümüz için hayırlı olsun, bu siteyi kurma amacımız köyümüz insanları arasında bu site sayesinde bir iletişim kurulmasını sağlamak ve köyümüzün birlik ve bareberliğine az da olsa katkı sağlamaktır.

 


ULUMELAN-BELENLİ KÖYÜ WEB SİTESİ